Những văn bản pháp luật hải quan cần lưu ý khi tham gia hoạt động xuất nhập khẩu sắt thép

Khi tham gia hoạt động xuất nhập khẩu sắt thép, những văn bản pháp luật cơ bản liên quan cần nắm rõ để thực hiện đúng pháp luật về quản lý nhà nước.

+ Luật Hải quan 2014 số 54/2014/QH13

+ Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/5/2015 thi hành chi tiết luật Hải quan

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan

+ Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung TT38/2015/TT-BTC.

+ Thông tư 12/2015/TT-BCT ngày 12/6/2015 của Bộ Công thương về việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

+ Thông tư liên tịch 58/2015/BCT-BKHCN qui định về kiểm tra nhà nước chất lượng thép nhập khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan