Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chỉnh phủ

Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chỉnh phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Biểu thuế FILE exel.

Lưu ý: các mặt hàng sắt thép nếu thuộc chương 98 (thuế ưu đãi riêng) thì áp dụng mức thuế ưu đãi ở chương 98, không áp dụng mức thuế ưu đãi ở 97 chương trước.

SUNMETAL ST.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan