Thép xây dựng

Thép tròn cuộn và thép cây xây dựng

THÉP XÂY DỰNG WIRE ROD AND BARS Kích thước, tiêu chuẩn: Thép cuộn dạng dây, cuộn tròn, bề mặt trơn nhẵn hoặc có gân, có đường kính thông thường là: Ø6mm, Ø8mm, Ø10mm, Ø12mm, Ø14mm. Thép được cung cấp ở dạng cuộn, trọng lượng khoảng từ 750kg/cuộn đến 2.000kg/cuộn. Mác thép thông dụng: CT3, SWRM12,