Bộ Công Thương ban hành quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức bằng biện pháp hạn ngạch thuế quan đối với tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam

Nguồn: Bộ công thương. 2847/QĐ-BCT

Quyết định 1931/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

Ngày 06/7/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2847/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam (mã vụ việc SG05) theo quy định tại Pháp lệnh về tự vệ sau khi xem xét hồ sơ yêu cầu của Công ty luật hợp danh Nghiêm và Chính đại diện cho nhóm các công ty: Công ty CP Đại Thiên Lộc, Công ty CP Thép Nam Kim và Công ty CP Tôn Đông Á.

Hàng hóa bị điều tra là sản phẩm tôn màu (còn gọi là tôn mạ màu) nhập khẩu vào Việt Nam. Hàng hóa bị điều tra được phân loại vào các mã HS: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 7226.9999.

Ngày 16 tháng 02 năm 2017, Cơ quan điều tra đã tổ chức Phiên tham vấn công khai với tất cả các bên liên quan trong vụ việc này. Tại buổi tham vấn, Cơ quan điều tra đã ghi nhận các ý kiến của các bên liên quan và thể hiện những ý kiến này cũng như ý kiến phản hồi của Cơ quan điều tra trong Kết luận cuối cùng.

1. Kết luận cuối cùng của vụ việc

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1931/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo Quyết định 1931/QĐ-BCT, Bộ Công Thương áp dụng biện pháp tự vệ chính thức bằng hạn ngạch thuế quan đối với tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam trong 03 năm kể từ ngày Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ có hiệu lực.

Căn cứ Điều 5.1 và Điều 5.2 Hiệp định Tự vệ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Bộ Công Thương thông báo về lượng hạn ngạch nhập khẩu không chịu thuế tự vệ (tương đương mức thuế tự vệ trong hạn ngạch là 0%) của hàng hóa của xuất xứ từ các quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới, cụ thể như sau:

Lượng hạn ngạch nhập khẩu không chịu thuế tự vệ phân bổ theo các quốc gia/vùng lãnh thổ

Lượng hạn ngạch nhập khẩu

không chịu thuế tự vệ (tấn)

Mức thuế tự vệ[1]ngoài hạn ngạch
Trung QuốcHàn QuốcLãnh thổ Đài LoanQuốc gia/vùng lãnh thổ khácTổng hạn ngạch không chịu thuế tự vệ
Năm thứ nhất

(Từ 15/6/2017 đến 14/6/2018)

323,12034,45114,4288,680380,67919.00%
Năm thứ hai

(Từ 15/6/2018 đến 14/6/2019)

355,43237,89715,8719,547418,74719.00%
Năm thứ ba

(Từ 15/6/2019 đến 14/6/2020)

390,97641,68617,45810,502460,62219.00%
Năm thứ tư

(Từ 15/6/2020 trở đi (nếu không gia hạn)

000000.00%

Danh sách các quốc gia/vùng lãnh thổ được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ được liệt kê tại Phụ lục 1 của Thông báo kèm theo Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ Công Thương.

Trong vụ việc này, Bộ Công Thương sẽ có Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ của các công ty trực tiếp sử dụng các mặt hàng tôn màu chất lượng cao[2]. Mẫu hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và quy trình miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ xem Phụ lục 2 của Thông báo kèm theo Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ Công Thương.

2. Cơ chế kiểm soát nhập khẩu đối với tôn màu

2.1. Quy định về cửa khẩu

Căn cứ Khoản 3 Điều 7 Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 11 năm 2013, Bộ Công Thương quy định như sau:

– Để được áp dụng: (1) mức thuế tự vệ trong hạn ngạch nhập khẩu đã phân bổ; và (2) miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu chất lượng cao, việc nhập khẩu tôn màu và các thủ tục hải quan chỉ được thực hiện tại các cảng tại Thành phố Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

– Tôn màu có xuất xứ từ tất cả các nước/vùng lãnh thổ khi nhập khẩu vào Việt Nam tại các cảng còn lại chịu mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch[3]

2.2. Đối với tôn màu không có Giấy Chứng nhận xuất xứ

Các lô hàng tôn màu không có Giấy Chứng nhận xuất xứ khi nhập khẩu vào Việt Nam sẽ chịu mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch.

2.3. Đối với tôn màu có xuất xứ từ Trung Quốc

– Đối với tôn màu nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc, theo quy định của Bộ Thương mại Trung Quốc, các doanh nghiệp nhập khẩu muốn được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch phải xuất trình Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan (Self-Restricitng Tariff Rate Quantity)” do Hiệp hội Thương gia xuất nhập khẩu công nghiệp hóa chất ngũ khoáng Trung Quốc (China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters – CCCMC) cấp.

– Mẫu Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan” nói trên do CCCMC cung cấp sẽ được công khai trên website của Bộ Công Thương và Cục Quản lý cạnh tranh.

– Tổng Cục Hải quan sẽ đối chiếu Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan” do doanh nghiệp nhập khẩu cung cấp với thông tin do CCCMC cung cấp cho Tổng cục Hải quan định kỳ. Chỉ các lô hàng có Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan” đúng với thông tin do CCCMC cung cấp cho Tổng cục Hải quan mới được hưởng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch.

2.4. Đối với tôn màu có xuất xứ từ Hàn Quốc

– Đối với tôn màu nhập khẩu có xuất xứ từ Hàn Quốc, theo quy định của Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc, các doanh nghiệp nhập khẩu muốn được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch phải xuất trình Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan” do Hiệp hội Thép Hàn Quốc cấp.

– Mẫu Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan” nói trên do Hiệp hội Thép Hàn Quốc cung cấp sẽ được công khai trên website của Bộ Công Thương và Cục Quản lý cạnh tranh.

– Tổng Cục Hải quan sẽ đối chiếu Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan” do doanh nghiệp nhập khẩu cung cấp với thông tin do Hiệp hội Thép Hàn Quốc cung cấp cho Tổng cục Hải quan định kỳ. Chỉ các lô hàng có Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan” đúng với thông tin do Hiệp hội Thép Hàn Quốc cung cấp cho Tổng cục Hải quan mới được hưởng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch.

2.5. Đối với tôn màu có xuất xứ từ Lãnh thổ Đài Loan (Đài Loan)

– Đối với tôn màu nhập khẩu có xuất xứ từ Đài Loan, theo quy định của Bộ Kinh tế Đài Loan, các doanh nghiệp nhập khẩu muốn được hưởng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch phải xuất trình Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan” do Cục Thương mại Quốc tế (thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan) cấp.

– Mẫu Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan” nói trên do Cục Thương mại Quốc tế Đài Loan cung cấp sẽ được công khai trên website của Bộ Công Thương và Cục Quản lý cạnh tranh.

– Tổng Cục Hải quan sẽ đối chiếu Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan” do doanh nghiệp nhập khẩu cung cấp với thông tin do Cục Thương mại Quốc tế Đài Loan cung cấp cho Tổng cục Hải quan định kỳ. Chỉ các lô hàng có Giấy chứng nhận “Hạn ngạch thuế quan” đúng với thông tin do Cục Thương mại Quốc tế Đài Loan cung cấp cho Tổng cục Hải quan mới được hưởng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch.

2.6. Đối với tôn màu có xuất xứ từ các nước/vùng lãnh thổ khác

Tổng cục Hải quan Việt Nam sẽ tiến hành việc trừ lùi tự động đối với lượng hạn ngạch không chịu thuế tự vệ cho các lô hàng có xuất xứ từ các nước/vùng lãnh thổ theo lượng hạn ngạch cho các quốc gia/vùng lãnh thổ khác, trừ các lô hàng được áp dụng biện pháp miễn trừ.

Mọi câu hỏi, thắc mắc và ý kiến của các tổ chức, cá nhân về việc áp dụng biện pháp tự vệ này xin gửi về:

Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước

Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 4) 2220 5018 hoặc (+84 4) 2220 5002 (máy lẻ: 1039)

Cán bộ phụ trách vụ việc:

– Chị Phạm Châu Giang, email: giangpc@moit.gov.vn;

– Anh Nguyễn Hữu Trường Hưng, email: hungnht@moit.gov.vn;

– Chị Nguyễn Thị Nguyệt Nga, email: ngantn@moit.gov.vn

Điều kiện áp mức thuế tự vệ trong hạn ngạch đối với một số mặt hàng tôn

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố triển khai Quyết định 1931/QĐ-TTg của Bộ Công Thương về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với một số mặt hàng tôn màu có mã số HS: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9999 NK vào Việt Nam từ các quốc gia/vùng lãnh thổ khác nhau.

Công chức Hải quan cảng Sài Gòn KV1 làm thủ tục cho DN. Ảnh: T.Hòa

Theo đó, điều kiện để được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch hoặc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ là phải thực hiện thủ tục hải quan tại các chi cục hải quan cửa khẩu cảng biển tại TP. Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh. Tôn màu có xuất xứ từ tất cả các quốc gia/vùng lãnh thổ khi NK vào VIệt Nam tại các cửa khẩu còn lại thì chịu mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch.

Về quy định Giấy chứng nhận xuất xứ, DN phải nộp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước XK cho cơ quan Hải quan khi đăng ký tờ khai hải quan.

Trường hợp cơ quan Hải quan có nghi vấn về tính hợp lệ của C/O nhưng chưa đủ cơ sở để từ chối thì tính thuế theo mức thuế suất ngoài hạn ngạch và tiến hành xác minh theo quy định.

Trong thời gian chờ kết quả xác minh theo khoản 3 Điều 26 Thông tư 38/2015/TT-BTC, lượng hàng hóa NK áp dụng mức thuế suất ngoài hạn ngạch sẽ được tạm tính vào lượng hạn ngạch NK không chịu thuế tự vệ.

Trường hợp kết quả xác minh xác định C/O hợp lệ thì lô hàng NK được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch. Người khai hải quan thực hiện việc khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC và được xử lý hoàn trả tiền thuế.

Trường hợp kết quả xác minh xác định C/O không hợp lệ hoặc quá thời hạn quy định, cơ quan Hải quan không nhận được kết quả xác minh của nước XK thì thông báo cho người khai hải quan biết và lượng hàng hóa NK sẽ không được tính vào lượng hạn ngạch NK không chịu thuế tự vệ.

Đối với sản phẩm tôn màu chất lượng cao, Tổng cục Hải quan hướng dẫn: ngoài các điều kiện nêu trên, khi đăng ký tờ khai hải quan, DN phải nộp bản chính Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ Công Thương cấp. Trường hợp NK nhiều lần thủ thực hiện theo dõi trù lùi theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Trong văn bản, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn về Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc, Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan cấp. Cục Giám sát quản lý về hải quan sẽ căn cứ Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc, Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan cấp theo quy định tại Điểm 9.3, 9.4, 9.5 (đối với tôn màu có xuất xứ từ Trung Quốc, đối với tôn màu có xuất xứ từ Hàn Quốc, đối với tôn màu có xuất xứ từ lãnh thổ Đài Loan) của Thông báo ban hành kèm theo Quyết định 1931/QĐ-BCT để thông báo cho cơ quan Hải quan nơi DN dự kiến làm thủ tục NK hàng hóa thực hiện.

Trường hợp hàng hóa thực tế NK vượt quá lượng hàng hóa được cấp trong Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan thì phải áp dụng mức thuế suất ngoài hạn ngạch thuế quan đối với lượng hàng hóa vượt quá.

Đối với tôn màu của xuất xứ từ các quốc gia/vùng lãnh thổ khác ngoài Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan, DN có công văn gửi Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan), trong đó nêu rõ các thông tin: Tên, địa chỉ người XK, người NK, tên hàng hóa, mã số HS, lượng hàng, trị giá, xuất xứ, thời gian dự kiến làm thủ tục hải quan, chi cục hải quan làm thủ tục NK; đồng thời gửi kèm bản sao hóa đơn thương mại, vận đơn. Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ bộ hồ sơ, cơ quan Hải quan sẽ thông báo cho chi cục hải quan nơi DN làm thủ tục NK để giải quyết thủ tục hải quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan