Hướng dẫn lượng mẫu thép gửi yêu cầu phân tích để phân loại

Hướng dẫn lượng mẫu thép gửi yêu cầu phân tích để phân loại

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện lấy mẫu sắt thép để phân tích phân loại đối với một số chủng loại thép,

Theo Tổng cục Hải quan, trong quá trình thực hiện phân tích phân loại, một số chủng loại thép cần phải bổ sung thêm số lượng cho phù hợp với việc phân tích, lưu mẫu và tách mẫu lưu tái giám định (khi có đề nghị của người NK). Trong khi chờ ban hành quy chế mới thay thế Quy chế phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung về lượng mẫu thép gửi yêu cầu phân tích để phân loại đối với một số chủng loại thép.

Theo đó, thép tròn trơn cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều (đường kính từ 8 mm trở xuống, phù hợp làm thép cốt bê tông); cáp thép dự ứng lực; các mặt hàng thép khai báo vào nhóm 98.39 các đơn vị lấy 2 bộ mẫu, niêm phong riêng từng bộ mẫu. Trong đó, mỗi bộ mẫu tối thiểu 6 đoạn thẳng, mỗi đoạn thẳng dài từ 600 mm (0,6 m) trở lên (lưu ý không bẻ cong gập mẫu khi gửi phân tích để phân loại).

Đối với thép tròn trơn cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều (đường kính trên 8mm, nghi ngờ làm thép cốt bê tông) các đơn vị lấy 2 bộ mẫu, niêm phong riêng từng bộ mẫu, mỗi bộ mẫu tối thiểu 3 đoạn thẳng, mỗi đoạn thẳng dài từ 600 mm (0,6 m) trở lên (lưu ý không bẻ cong gập mẫu khi gửi phân tích để phân loại).

Dây thép làm lõi cáp nhôm dẫn điện chịu lực, các đơn vị lấy 2 bộ mẫu, niêm phong riêng từng bộ mẫu, mỗi bộ mẫu gồm 1 đoạn thẳng, mỗi đoạn dài tối thiểu 1200 mm (1,2 m).

Đối với mặt hàng ống dẫn dầu dẫn khí, ống chịu áp lực cao, các đơn vị lấy 2 bộ mẫu, niêm phong riêng từng bộ mẫu, mỗi bộ mẫu gồm 2 đoạn thẳng, mỗi đoạn thẳng dài tối thiểu 1200 mm (1,2 m).

Đối với các loại ống khác, các đơn vị lấy 2 bộ mẫu, niêm phong riêng từng bộ mẫu, mỗi bộ mẫu gồm 1 đoạn thẳng, mỗi đoạn thẳng dài tối thiểu 400 mm. Trường hợp đường kính ngoài lớn trên 100 mm có thể lấy mẫu dài tối thiểu 200 mm.

Đối với các mặt hàng thép khác, các đơn vị thực hiện lấy mẫu như quy định tại Quyết định số 2131/QĐ-TCHQ ngày 31/7/2015.

Tổng cục Hải quan đề nghị, hồ sơ gửi yêu cầu phân tích mặt hàng thép phải bổ sung bản sao Phiếu ghi kiểm tra hàng hóa thực tế của cán bộ kiểm tra để có cơ sở xác định kích thước ban đầu của hàng hóa khi NK.

Thứ Năm, 01/06/2017 08:17 GMT+7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan