Trung Quốc thay đổi Cơ quan cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu E

Theo Thông báo 106 ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Tổng cục Hải quan Trung quốc thì theo kế hoạch cải tổ bộ máy quản lý, Cục kiểm dịch ( ENTRY-EXIT INSPECTION AND QUARANTINE BUREAU) sẽ sát nhập vào Tổng Cục Hải quan Trung quốc. Theo đó thì chứng nhận xuất xứ hưởng ưu đãi mẫu E cho hiệp định ACFTA giữa Trung Quốc – ASEAN từ ngày 17/8/2018 sẽ do các Cục Hải quan Trung quốc ký phát hành.

Tổng cục Hải quan Việt Nam đã có các công văn thông báo về việc này:
+ Công văn 3777/TCHQ-GSQL ngày 28 tháng 6 năm 2018 về thông báo mẫu chữ ký và con dấu trên C/O ưu đãi
+ Công văn 4870/TCHQ-GSQL ngày 20 tháng 8 năm 2018 về Thông báo mẫu chữ ký mới cập nhật cho C/O mẫu E.
+ Công văn số 5057/TCHQ-GSQL ngày 30/08/2018 V/v thông báo bổ sung mẫu chữ ký và con dấu của 03 phòng cấp C/O mẫu E (HQ trung quốc cấp “C/O form E) theo ACFTA.
+ Công văn số 5421/TCHQ-GSQL ngày 26/8/2019 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:
1. Đối với C/O mẫu E mới (Phụ lục 2 Thông tư số 12/2019/TT-BCT) do Trung Quốc cấp: Chấp nhận C/O từ ngày 20/8/2019;
2. Đối với C/O mẫu E mới do các nước ASEAN cấp: Chấp nhận C/O từ ngày 01/8/2019;
3. Đối với C/O mẫu E cũ: Chấp nhận C/O cấp trước ngày 31/8/2019 trong thời gian còn hiệu lực và thực hiện kiểm tra C/O theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương; không chấp nhận C/O mẫu E cũ cấp sau ngày 31/8/2019.
4. Việc kiểm tra C/O mẫu E mới để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo cam kết của các nước ASEAN và Trung Quốc đã thống nhất tại Nghị định thư sửa đổi Hiệp định ACFTA (đã được nội luật hóa tại Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương).
Danh sách cơ quan cấp CO form ENhư vậy từ 20/08/2018, Trung Quốc có 43 phòng cấp C/O Form E liệt kê dưới đây được Hải quan Việt Nam chấp nhận.Danh sách 43 phòng cấp C/O Form E của Trung Quốc bao gồm: 42 phòng cấp của các Hải quan địa phương + phòng cấp C/O Form E của CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade).Danh sách 42 Hải quan địa phương bao gồm:Beijing, Changchun, Changsha, Chengdu, Chongqing, Dalian, Fuzhou, Gongbei, Guangzhou, Guiyang, Haikou, Hangzhou, Harbin, Hefei, Huhehaote, Huangpu, Jinan, Jiangmen, Kunming, Lanzhou, Lasa, Manzhouli, Nanchang, Nanjing, Nanning, Ningbo, Qingdao, Shanghai, Shantou, Shenyang, Shenzhen, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Urumqi, Wuhan, Xiamen, Xi’an, Xining, Yinchuan, Zhanjiang, Zhengzhou.

 1. BEIJING CUSTOMS
 2. CHANGCHUN CUSTOMS
 3. CHANGSHA CUSTOMS
 4. CHENGDU CUSTOMS
 5. CHONGQING CUSTOMS
 6. DALIAN CUSTOMS
 7. FUZHOU CUSTOMS
 8. GONGBEI CUSTOMS
 9. GUANGZHOU CUSTOMS
 10. GUIYANG CUSTOMS
 11. HAIKOU CUSTOMS
 12. HANGZHOU CUSTOMS
 13. HARBIN CUSTOMS
 14. HEFEI CUSTOMS
 15. JINAN CUSTOMS
 16. KUNMING CUSTOMS
 17. LANZHOU CUSTOMS
 18. LASA CUSTOMS
 19. MANZHOULI CUSTOMS
 20. NANCHANG CUSTOMS
 21. NANJING CUSTOMS
 22. NANNING CUSTOMS
 23. NINGBO CUSTOMS
 24. QINGDAO CUSTOMS
 25. SHANGHAI CUSTOMS
 26. SHANTOU CUSTOMS
 27. SHENYANG CUSTOMS
 28. SHENZHEN CUSTOMS
 29. SHIJIAZHUANG CUSTOMS
 30. TAIYUAN CUSTOMS
 31. TIANJIN CUSTOMS
 32. URUMQI CUSTOMS
 33. WUHAN CUSTOMS
 34. XI_AN CUSTOMS
 35. XIAMEN CUSTOMS
 36. XINING CUSTOMS
 37. YINCHUAN CUSTOMS
 38. ZHANJIANG CUSTOMS
 39. ZHENGZHOU CUSTOMS

 

+ Công văn số 5421/TCHQ-GSQL ngày 26/8/2019 về chấp nhận CO form E mẫu mới.
+ Thông tư  12/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019  Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữaHiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Thay thế các quy định cũ.
SUNMETAL BT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan